קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר)

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח נוסדה בשנת 1995.

הקרן  עוסקת בהפעלת פרויקטים עירוניים ובקידום וייזום פרויקטים חדשים לרווחת כלל תושבי העיר רמלה בתחומי החינוך וההשכלה, התרבות, הרווחה, הקליטה, הפנאי והפיתוח.