שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: הודעה בדבר ביטול -מכרז פומבי מס' 29/2022 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה קטגוריה: מכרזים פומביים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2022

עבור לארכיון המכרזים