הקמת פורום מגזר שלישי ברמלה- פרויקט בפיתוח

הנחת יסוד: חברה אזרחית חזקה מהווה מפתח לשיפור איכות חיים.

מטרות

  • חיזוק העמותות בתקופת הקורונה.
  • הקמת שולחן עגול משותף המהווה מסגרת קבועה לשיח בין מגזרי המבוסס על תרבות של הבנה, שותפות והסכמה.
  • חיזוק הארגונים החברתיים בעיר ושיפור שיתוף הפעולה ביניהם.
  • חיזוק הקשר והתיאום בין גופי העירייה לבין הארגונים החברתיים בעיר.

אבני דרך

  • מיפוי עירוני של כלל ארגוני מגזר שלישי בעיר.
  • זיהוי צרכים משותפים מרכזיים.
  • הקמת פורום חברה אזרחית- בשל המורכבות וריבוי המגזרים והקהילות בעיר יש צורך בהנחיית התהליך בהתאמה תרבותית.
  • יצירת מתווה עבודה ברור לשולחן העגול המשותף (לפחות לשנת 2021 ) – הכולל הסכמה על מטרות וסדרי עבודה ראשוניים.
  • בניית תכנית עבודה שנתית משותפת- בהתאם לצרכים מהשטח.
  • ליווי פרטני לארגונים על פי צורך.