בחדר ההנצחה אלבומים המוקדשים לכל אחד מהחללים, בני העיר רמלה שנפלו במערכות ישראל. אלבומים אלו מכילים תמונות, מסמכים כתבי עיתונות ותדפיסים רשמיים מאתר "יזכור" של משרד הביטחון, וכן חומר נוסף שנאסף מהמשפחות והמכרים של החללים. באולם עמדת מולטימדיה, שבה ניתן לאתר מידע נוסף על החללים ועל מלחמות ישראל.

בחצר המוזיאון נמצאת רחבת האנדרטה לחללי העיר רמלה, המהווה חלק מגן הנשיא.

חדר הנצחה יד לבנים