קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר)

הקרן  עוסקת בהפעלת פרויקטים עירוניים ובקידום וייזום פרויקטים חדשים לרווחת כלל תושבי העיר רמלה בתחומי החינוך וההשכלה, התרבות, הרווחה, החיים המשותפים, הקליטה, הפנאי והפיתוח.